KIKO w Polsce!!!

poniedziałek, 29 września 2014
Postanowiłam i tu pospieszyć z tą wiadomością - Kiko już wkrótce otwiera swój salon w warszawskiej Arkadii!
Nie wiem jak Wy, ale ja cieszę się bardzo ze względu na lakiery - raz moja przygoda była z nimi średnio udana, innym razem zaś bardzo - ciekawa jestem co też jeszcze przyniesie nam ta marka :)
A jakie Wy macie z nią doświadczenia? Kilka z Was pisało na Instargramie i na FB, że marka dużo gorsza niż nasz rodzimy Inglot :) A ja i tak się cieszę! ;) Polska wreszcie powoli ściąga marki niedostepne u nas. To co będzie kolejne? Lush?Buziaki,
Sylwia
Czytaj więcej »

Phenome, Energizing Face Wash

sobota, 27 września 2014
Przyszedł czas na zrecenzowanie kolejnego produktu Phenome. Muszę przyznać, że powoli rozsmakowuję się w tej marce. Gdyby jeszcze była nieco tańsza ;)


Czytaj więcej »

John Masters Organics, regulujące serum z mącznicy lekarskiej

wtorek, 23 września 2014
Moją przygodę z John Masters Organics rozpoczęłam od produktu, o którym chciałabym Wam dziś napisać. Samą marką zainteresowała mnie Megdil, co nie jest chyba niespodzianką dla jej czytelniczek ;) W każdym razie, czytając poniższy tekst same przekonacie się (a przynajmniej mam taką nadzieję), że warto sprawdzić asortyment JMO!

Czytaj więcej »

KONKURS Seboradin przeciw wypadaniu włosów

niedziela, 21 września 2014
Dziś znów przychodzę do Was z konkursem organizowanym wraz z Seboradinem. Część z Was wyraziła swoje ubolewanie kiedy nie wygrałyście konkursu, stąd macie okazję spróbować swoich sił w nowym :)Zasady konkursu:
- należy odpowiedzieć na pytanie: "Jakie są składniki aktywne Nowości Seboradin - Balsamu Przeciw Wypadaniu Włosów oraz dlaczego gęste i zdrowe włosy są dla Ciebie tak ważne?"
- obserwować mój blog publicznie 

Czas trwania:  od dziś do 29.09.2014 r. do godziny 23.59.

 Nagrody: 
1) nagroda główna - kuracja Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów (szampon, balsam, lotion, maska)
2,3,4) trzy kolejne nagrody - Balsam Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów

POWODZENIA! 

REGULAMIN KONKURSU Z SEBORADIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest firma Five Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Granowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000411512, NIP: 118-208-35-86, REGON: 146008304 („Organizator”).

2. Five Media Sp. z o. o. organizuje konkurs na zlecenie Inter Fragrance Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Producent.

4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik („Uczestnik”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu..

6. Konkurs trwa od dnia 21.09.2014 r. do dnia 29.09.2014 r. („Czas trwania Konkursu”).

7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych Regulaminem laureatów Nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy:

1) w Czasie Trwania Konkursu dokonają prawidłowego zgłoszenia konkursowego poprzez napisanie

komentarza w którym odpowiadają na pytanie jakie są składniki aktywne Nowości Seboradin - Balsamu Przeciw Wypadaniu Włosów oraz dlaczego gęste i zdrowe włosy są dla Ciebie takie ważne?

2) będą spełniać wszelkie wymagania przewidziane w Regulaminie Konkursu;

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, wyłącznie w wieku od 13-tego roku życia, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: (i) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub (ii) ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego na swój udział w Konkursie.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na wykorzystanie jego/jej wizerunku (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Producent uzna to za stosowne) przez Producenta bez odpłatności do celów promocji marki Blue Dragon.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

7. Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe (w tym wizerunek), zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.

8. Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie postanowień Regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją danego

9. Dany Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wyłącznie jeden raz. Kolejne zgłoszenie tego samego Uczestnika do Konkursu nie będzie brane pod uwagę.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 3. NAGRODY

• 1 x kuracja Seboradin
Przeciw Wypadaniu Włosów (szampon, balsam, lotion, maska)
• 3 x
Balsam Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

1. Celem Konkursu jest wyłonienie tych Uczestników Konkursu, których uzasadnienia przedstawione w komentarzach zostaną ocenione przez Jury jako najbardziej oryginalne.

2. Jury wyłoni 1 laureata Konkursu, który otrzymają nagrodę główną

3. Kolejne 2 nagrody przypadną kolejnym osobom z najbardziej oryginalnymi zgłoszeniami.

4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wydaną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na Stronie Konkursu.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedzibie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Stronie Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu.

Czytaj więcej »

Dno ostatnich miesięcy ;)

piątek, 19 września 2014
I znów kolejny, podsumowujący post. Tym razem denko! Trochę mi się tego nazbierało przez miesiące kiedy denek nie robiłam. Nie jestem nawet w stanie powiedzieć z jakich miesięcy jest to denko, podejrzewam jednak, że z ostatnich dwóch ;) Ale koniec tych dywagacji, zaczynamy!Czytaj więcej »

Nadrabiam zaległości, czyli nowości lipcowo-sierpniowe

niedziela, 14 września 2014
Tak, lipcowo-sierpniowe, dobrze widzicie ;) W związku z moją obroną, pracą, wyjazdem, narobiłam sobie sporo zaległości w blogosferze, które teraz chcę nadrobić jeszcze zanim skończy się wrzesień i będzie trzeba pokazywać wrześniowe skarby ;) Z takiego podsumowania czeka Was jeszcze denko... Dość duże denko! Ale żeby nie przedłużać, zacznijmy od nowości lipcowych, potem zaś przejdźmy do sierpniowych.


Nowości lipcowe


Czytaj więcej »

Essie kolekcja Haute in the heat, lato 2014

środa, 10 września 2014
Witajcie po dłuższej przerwie! Chyba już dawno takiej nie miałam, ale wszystko spowodowane było pracą na pełen etat, wyjazdem tygodniowym, obroną no i chęcią oderwania się od komputera, przy którym spędzam ostatnio naprawdę sporo czasu. 
Wracam jednak i mam nadzieję, że od tej pory będę tu już częściej. MGR obroniony! :D A czym najlepiej wrócić? Oczywiście postem o lakierach Essie i kolekcji Haute in the heat!


Czytaj więcej »

Rozwiązanie konkursu z Seboradinem!

piątek, 5 września 2014
Dziś przychodzę z szybkim postem, na stałe najprawdopodobniej wrócę po 10.09, czyli po obronie, za którą proszę o trzymanie kciuków! :)Razem z Panią Anią z marki Seboradin wyłoniłyśmy zwyciężczynie.
Osobą, która zdobywa pierwsze miejsce i zarazem cały komplet kosmetyków jest:

Vashti

Maski natomiast otrzymują:

Anita B.

i

sylwusia26


Gratuluję Wam serdecznie i czekam na wiadomości z Waszymi adresami! Przekażę je Pani Ani :)
Maile wysyłajcie na: lacquermaniacs@gmail.com

Buziaki,
S.
Czytaj więcej »
SZABLON BY: PANNA VEJJS.