Konkurs z Seboradin Regenerujący

Hej! Na wstępie chciałabym Was przeprosić za dość częstą nieobecność na blogu oraz na Waszych blogach. Ostatnio mam sporo obowiązków - pracuję cały tydzień + staram się uczyć do zbliżającej się obrony. Wiadomo, że oprócz tego chcę również poświęcić swój czas dla najbliższych, więc jest mnie tu tak mało. Zapewne po obronie i na jesieni się to zmieni, na razie jednak będę się tu pojawiać pewnie trochę rzadko, ale... Może być różnie :) Na razie daję znak życia i chciałabym Was zaprosić na konkurs z marką Seboradin.

Zapewne wiele z Was pamięta moje zachwyty nad kuracją Seboradin Niger, którą otrzymałam właśnie jako wygraną w konkursie. Zestaw pomógł mi w zredukowaniu przetłuszczających się włosów, a także nieco w zatrzymaniu wypadania włosów.

Dziś przychodzę do Was z konkursem organizowanym wraz z Seboradinem, ale tym razem chcielibyśmy podarować Wam kurację, która odbuduje Wasze włosy po wakacjach. Jak wiemy wtedy nasze kosmyki są narażone na wzmożone działanie promieni słonecznych oraz wiatru, dlatego warto zastanowić się jak przygotować je na jesień i zimę.Jeśli chciałybyście wygrać całą kurację Seboradin Regenerujący, w której skład wchodzą: szampon, maska, lotion i balsam.
Aby wziąć udział w konkursie musicie opisać swoje problemy z włosami po sezonie letnim i uzasadnić dlaczego właśnie do Was mają trafić kosmetyki Seboradin. 

Osoba, która przedstawi najciekawszą odpowiedź wygra cały zestaw kuracji Seboradin Regenerujący, a pozostałe dwie osoby po jednej masce.

Konkurs trwa od dziś do 4 września 2014 r.

W skrócie:

- obserwuj publicznie blog lacquer-maniacs
- dodaj komentarz, w którym opiszesz swoje problemu z włosami po sezonie letnim i uzasadnisz dlaczego właśnie Ty musisz wygrać!

Powodzenia ;)

REGULAMIN KONKURSU Z SEBORADIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest firma Five Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Granowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000411512,  NIP: 118-208-35-86, REGON: 146008304 („Organizator”).

2.      Five Media Sp. z o. o. organizuje konkurs na zlecenie Inter Fragrance Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 95(„Producent). 

3.      Fundatorem Nagród w Konkursie jest Producent.

4.      Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik („Uczestnik”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5.      Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu..

6.      Konkurs trwa od dnia 21 sierpnia 2014 do dnia 4 września 2014 r. („Czas trwania Konkursu”).

7.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych Regulaminem laureatów Nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy:

1)     w Czasie Trwania Konkursu dokonają prawidłowego zgłoszenia konkursowego poprzez napisanie komentarza w którym opisują swoje problemy z włosami po lecie i uzasadniają dlaczego właśnie do nich powinna trafić nagroda w postaci kuracji Seboradin Regenerujący (szampon, balsam, lotion, maska)

2)     będą spełniać wszelkie wymagania przewidziane w Regulaminie Konkursu;

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     W Konkursie mogą Uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, wyłącznie w wieku od 13-tego roku życia, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: (i) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub (ii) ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego na swój udział w Konkursie.

2.     Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.     W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.      Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na wykorzystanie jego/jej wizerunku (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Producent uzna to za stosowne) przez Producenta bez odpłatności do celów promocji marki Blue Dragon.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają zgłoszenia.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

7.      Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe (w tym wizerunek), zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.

8.      Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie postanowień Regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją danego Uczestnika.

9.      Dany Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wyłącznie jeden raz. Kolejne zgłoszenie tego samego Uczestnika do Konkursu nie będzie brane pod uwagę.

 

§ 3. NAGRODY

1.      Nagrodami w konkursie są:

·         1 x kuracja Seboradin Regenerujący (szampon, balsam, maska, lotion)

·         2 x Maska Seboradin Regenerujący   

2.      Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.      Celem Konkursu jest wyłonienie tych Uczestników Konkursu, których uzasadnienia przedstawione w komentarzach zostaną ocenione przez Jury jako najbardziej oryginalne.

2.      Jury wyłoni 1 laureata Konkursu, który otrzymają nagrodę główną

3.      Kolejne 2 nagrody przypadną kolejnym osobom z najbardziej oryginalnymi zgłoszeniami.  

4.      Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

 

 

§ 5. DANE OSOBOWE

1.      Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wydaną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.      Regulamin Konkursu jest do wglądu na Stronie Konkursu.


2.      Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.


4.      Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedzibie Organizatora.


5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie.


3.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Stronie Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu.


 

27 komentarzy:

 1. Moje włosy prawie rok temu zostały poddane dzięki mojej ogromnej głupocie zabiegowi trwałej ondulacji. Z moich grubych włosów powstała piramida suchych kręconych włosów. Minął już rok, ich wygląd znacznie się poprawił, przede wszystkim dzięki ścięciu dość sporej ilości popalonych włosów, ale przede mną wciąż bardzo długa droga. Mam nadzieję, że wrócą do wcześniejszego wyglądu, tego normalnego oczywiście :) Ale później również zamierzam o nie odpowiednio zadbać, bo jak się już raz zacznie dbać o włosy to nie da się tak po prostu przestać i beznamiętnie przechodzić obok półek w sklepie :)
  obserwuje jako: anya

  OdpowiedzUsuń
 2. Gdyby mój związek z moimi włosami miał jakiś status na facebooku to byłby to : "to skomplikowane". Raz się dogadujemy i one pięknie lśnią i kolor ładnie wygląda, czasem cos mi odbije i one się obrażają. Kiedyś było nam razem dobrze, tworzyliśmy zgrany duet. Niestety jak każda kobieta chciałam zmian. I je rozjaśniłam. To był dla nich szok i szczerze mówiąc nigdy w pełni się nie otrząsnęły po tym ciosie. Co prawda próbujemy ratować nasz związek, dbam o nie, rozpieszczam i kupuje różne prezenty. I już myślałam ze wyszliśmy na prostą. Jednak wtedy pomiędzy nami stanął on- basen i razem z chlorowaną wodą próbują namieszać w naszym związku. Włosy dosłownie(!) zzieleniały z zazdrości a ja niezbyt dobrze czuję się upodobniona do Ani z Zielonego Wzgórza. Myślę, że kuracja Seboradin pomogłaby mi je zregenerować po letnich szaleństwach z tą dwóją i dzięki temu nasz związek rozkwitłby na nowo:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Bo słońce mnie wybitnie nie lubi i stało się jeszcze bardziej wredne i... całkowicie je wysuszyło! Nic nie działa, no po prostu nic! Jakby się siana dotykało... a do tego się łamią, rozdwajają i wypadają :( i kolor jakiś taki wyblakły :( A naprawdę się staram - dbam, czeszę, odżywki nakładam, olejki, szampony regenerujące... a moje włosy po prostu jeden wielki bunt! Więc może Seboradin to ostatnia deska ratunku?

  OdpowiedzUsuń
 4. Cóż... nie miała baba kłopotu, to zaczęły jej włosy wypadać. Tak, tej która jeszcze w gimnazjum miała mopa na głowie i fryzjerka męczyła się za każdym razem z tymi kudłami ponad 2 godziny. Stres, zawirowania hormonalne i do tego bezlitosne słońce. Może być gorzej? Jeszcze niedawno mogłam chwalić się odżywionymi, lśniącymi włosami bez rozdwojonych (a raczej roztrojonych) końcówek. Czułam się jak te wszystkie panie w reklamach, które zarzucają swoimi nieskazitelnymi pasmami (pomijam, że to wszystko montaż, ale naprawdę odstających krótkich drucików nie miałam prawie w ogóle). A teraz? Przejeżdżając dłonią po czuprynie czuję chropowatą powierzchnię. Nierówną niczym polskie drogi. Siano, siano i jeszcze raz siano. I tego siana jest z każdym dniem coraz mniej. Boję się, że zostanie mi pięć włosów w piętnastu rzędach, a w takim wizerunku żadnej kobiecie nie jest do twarzy. Mam jedną maskę Seboradin i działa bardzo dobrze na moje włosy. Chętnie zaznajomiłabym się z całą gamą kosmetyków, które są do wygrania.

  OdpowiedzUsuń
 5. Po wakacji moje włosy stały się straszne... i to trochę moja wina, nie ukrywam. Postanowiłam, że bardziej będzie liczył się dla mnie wygląd włosów niż ich wygląd. Kto by pomyślał, że da to odwrotny efekt (chyba wszyscy pomyśleli, oprócz mnie...). Rozjaśniałam włosy sprayem rozjaśniającym z Balei z wodą utlenioną. I tak z dnia na dzień włosy były w gorszym stanie i postanowiłam skończyć moje 'zabiegi' rozjaśniające, żeby mieć włosy które mnie zadowolą. Były suche, końce zaczynały się rozdwajać i bałam się, że zaczną się łamać. Mam jaśniejsze włosy ale co z tego :(. Moje włosy chyba się na mnie obraziły i chcą odegrać się wiecznym puszeniem, suchością i złym wyglądem. Nie pomaga im nic. I właśnie dlatego bardzo chciałabym, żeby ta kuracja trafiła w moje łapki, bo może ona pomogłaby poprawić kondycję moich włosów bo kąpielach, tych w wodzie i tych słonecznych ;) oraz po moim rozjaśnianiu. Do tego wszystkiego włosy zaczęły mi wypadać garściami... ręce opadają.

  OdpowiedzUsuń
 6. A ja chcialabym wygrac poniewaz od kilku lat namietnie zapuszczam wlosy, przestalam je rowniez farbowac 3 lata temu ( ah te odrosty) w miedzyczasie zaszlam w ciaze i urodzilam slicznego bobasa ktory zabral mi polowe wlosow ( teraz karmiac piersia 11 miesiac stracilam kolejna 1/3 i cale szczescie w nieszczesciu ze wczesniej wlosow mialam sporo). Teraz wakacje wlosy nie dosc ze koncowki calkiem wyblakly i dziekuje Bogu za modne ombre to koncowki sa szorstkie i sianowate a odrosty zas ciagle oklapniete. Mam nadzieje ze uda mi sie wygrac (choc ten jeden raz) i odzyskac swoje nieskromnie mowiac piekne wlosy sprzed ciazy ;) pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 7. Moje włosy bez jakichkolwiek dociążeń w postaci masek i odżywek są okropne- matowe, przesuszone, puszące się i sianowate. Końcówki przypominają dosłownie siano i są porozdwajane. Także kolor ciemny brąz, niemal czarny na końcach rzuca okropne złote refleksy. Dają się ogarnąć dopiero przy porządnym olejowaniu i treściwej masce. Podpasowały mi szampony z Seboradinu i myślę, że ta seria też jest fajna :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Kocham lato za pogodę, piękne zielone drzewa i biegające w koło dzieci ale niestety moje włosy jej nie lubią :-( są strasznie wysuszone i bez życia. Robię juz wszystko żeby zapobiec wszystkim tym złym rzeczom ale nic nie wychodzi. Najgorsze, że przez cały czas i nie ważne czy to lato czy zima włosy ciągle mi się przetłuszczaja, wypadają i łamią. Codzienne mycie, używanie najróżniejszych produktów nie daje efektów dlatego uważam, że seria tych kosmetyków byłaby idealna dla mojej skóry głowy. Chciałabym cieszyć się pięknymi, lśniącymi włosami bez zmartwień, że wyglądam jak szczotka po przejściach :-)

  OdpowiedzUsuń
 9. Lubię jak moje włosy wyglądają zdrowo. Po urlopie nad morzem nie mam niestety tego komfortu. Jak to mówią, za przyjemności trzeba płacić :) Szkoda tylko, że wyglądem czupryny :( Pobyt był wspaniały. Fajne towarzystwo, piękna pogoda, ciepła woda... Tylko słona niestety ta woda, a słoneczko chyba jednak zbyt intensywne. Skutek jest taki, że moje włosy nie dość, że już zaczynają wypadać ( coroczne odreagowanie lata w ich przypadku), to jeszcze przypominają siano. Smuteczek :( Końcówki, choć już podcięte, nadal są przesuszone i szorstkie. Włosy puszą się, odstają, nie chcą się układać. Oporne na wszelkie sugestie są. Jak ja tego nie lubię. Brrr... Ale nie chcę skracać ich jeszcze bardziej. Nie! Nie ! Nie! Chcę, żeby były tej długości co są. Odżywione i gładkie. Marzenie takie. Może kuracja Seboradin w tej kwestii mi odrobinę pomoże i zatrzyma nożyczki z dala ode mnie ? :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Co roku przeżywam ten sam dramat. Gdy już prawie, praaawie jestem zadowolona z mojego naturalnego koloru włosów, przychodzi lato i płowieję. Dosłownie mam wrażenie, że z każdą minutą na słońcu, moje włosy robią się coraz jaśniejsze. Zmianę koloru jeszcze bym jakoś przeżyła, w końcu niektórzy lubią blondynki. Niestety razem z barwnikiem, wyparowują chyba wszystkie składniki odżywcze, którymi tak namiętnie karmiłam włosy przez cały rok. Zrobiły się suche, matowe, i łamią się, jakby nigdy nie widziały maski, ani odżywki :/ O rozdwojonych, roztrojonych i rozczworzonych końcówkach już nie wspomnę, wiem że trzeba je ściąć, ale resztę przydałoby się porządnie zregenerować. A w przyszłym roku, tak na wszelki wypadek, przechodzę całe lato w kapeluszu, o!

  OdpowiedzUsuń
 11. Generalnie mam problem z włosami nie tylko po sezonie letnim, lecz przez cały rok ... Niestety włosy zaczęłam farbować już będąc w szkole podstawowej, doszło też gofrowanie, prostowanie, codzienne katowanie ich wysoką temperaturą przez to kompletnie je sobie wyniszczyłam, miałam dosłownie 5 włosów na krzyż... teraz po 3,5 roku WALKI o ich lepszy wygląd są w dużo lepszym stanie, lecz wciąż daleko im do zdrowych włosów. Są przesuszone, łamliwe, nie chcą się układać a zimą koszmarnie się elektryzują. Używałam różnych środków zaczynając od olejków, masek, przeróżnych odżywek, zwykłych szamponów pokrzywowych ale też droższych, nafty, różnych mazi domowej roboty kończąc na tabletkach i te jako jedyne (brane przez pół roku) faktycznie poprawiły kondycję moich włosów, ale to nie ten efekt, który chcę osiągnąć. Mimo co miesięcznego podcinania końcówek po każdym farbowaniu i ciągłym stosowaniu różnych cudów na włosy końcówki ciągle mocno się rozdwajają, chcę wzmocnić swoje włosy, lecz już nie mam pomysłu jak ?!?!

  OdpowiedzUsuń
 12. Od lat się zmagam z problemem przetłuszczania,
  Do zmieniania szamponów byłam przez to zmuszana,
  Aby odnaleźć ten, który pomoże mi w tym zmaganiu,
  Pozwoli żyć, już nie w ciągłym zażenowaniu.
  A tu jeszcze sezon letni ku końcowi dobiega,
  I znów problem z włosami czym prędzej przybiega…
  A to się puszą, jak siano wyglądają,
  A co najgorsze wcale się nie układają.
  Rano gdy wstaję, na wszystkie strony stoją,
  Może mojego różowego grzebienia się trochę boją ?
  No bo jak wyjaśnić te wszystkie dolegliwości,
  Czasem doprowadzają mnie do wybuchu złości.
  Ale mam patent, który niedawno odkryłam,
  Już po kilku dniach bardzo się ucieszyłam.
  Kurację z Seboradin do swego życia wprowadziłam,
  Lecz dobiega ku końcowi- czym bardzo się zasmuciłam.
  Więc wygrać bym chciała kurację od nowa,
  Aby pięknymi świeżymi włosami zachęcała moja głowa.
  Bym nie musiała się martwić, że włosy mi się przetłuszczają,
  I że na drugi dzień tak brzydko wyglądają.
  No i jeszcze ten problem ze zniszczonymi końcówkami,
  Tego koszmaru nie da się opisać zwykłymi słowami.

  Zniszczone, brzydkie i matowe włosy ?
  Po nich zostaną tylko pogłosy.
  Bo kuracja Seboradin naprawi to co zniszczone,
  A włosy już nie będą tak bardzo przemęczone.
  Takie problemy dotykają moje włosy po letnim sezonie,
  Do wypróbowania kolejny raz tych kosmetyków, chętnie się skłonie.
  O taką możliwość bardzo bym prosiła,
  Z wygranej na pewno bardzo bym się ucieszyła.

  OdpowiedzUsuń
 13. S SŁOŃCE , plaża , woda i ciągłe się na słoneczku opalanie
  E EKSTREMALNIE moich włosów w takich warunkach się przesuszanie
  B BŁOGIE chwile dla mnie, dla mych włosów byłby katuszami
  O OLŚNIEWAJĄCO miękkie włosy, podczas lata stały się kłosami ....
  R RADYKALNE zmiany weszły w ich wyglądzie i strukturze
  A ALE to przeze mnie, bo nie mogłam się oprzeć wakacyjnej naturze ;(
  D DOPRAWDY zdaję sobie sprawy, jak bardzo je skrzywdziłam
  I I naprawdę ja tej "męczarni" wcale wcześniej nie obmyśliłam ...
  N NAPRAWDĘ chcę naprawić szkody, chcę jej zregenerować, i po prostu URATOWAĆ ....

  Moje włosy tego lata bardzo ucierpiały, mimo iż zbyt wielu chwil na słońcu nie doznały.
  Mimo to, czas słońca działał na nie niekorzystnie .... i chcę im to wynagrodzić .
  Teraz ? Wyglądają jak kopa siana, zniszczone, połamane, z rozdwojonymi końcówkami .
  Jedyna ma nadzieja ? To cała ta kuracja , im potrzebna jest REGENERACJA ...

  Obserwuje : 56manka
  56manka@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 14. Lato nie sprzyja włosom, także i moje są suche, łamliwe, cienkie.. Lubię mieć długie włosy, z takimi czuję się najlepiej, zawsze, gdy ścinam szybko żałuję i znów zapuszczam. Chciałabym wygrać ten zestaw kosmetyków, być może uratuje moje włosy :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Po cudownym sezonie letnim moje ciało i dusza są zadowolone,natomiast włosy wyglądają jak to moja mama mówi"jakby piorun strzelił w pietruszkę".Są szorstkie,matowe,kruche,łamliwe i rozdwajające się.Mój ukochany farbowany blond wypłowiał i zrobił się brzydko żółtawy.O blasku mogę zapomnieć.Niestety taka cene płaci się za kąpiele w basenach i opalanie na słońcu.Jestem załamana i marze o jak najszybszej fachowej pomocy dla nich w postaci profesjonalnych kosmetyków.Cała nadzieja w regeneracji dzięki tej kuracji :)
  kaja350@vp.pl

  OdpowiedzUsuń
 16. Latem moja cera
  Pięknego koloru nabiera
  Muśnięta słońcem
  Z lekkim rumieńcem
  Wygląda ładnie
  Ale kto zgadnie
  Co lato moim włosom robi
  Okropnie im szkodzi
  Suche siano mam na głowie
  Chropowate i matowe
  Nożyczki chyba chwycę
  I ukrócę ci marne życie
  Na ich widok wpadam w depresje
  Mam na ich punkcie obsesję
  Słońce przesuszyło je na wiór
  I teraz kosmetyków wór
  Bym ze sobą nosić musiała
  By moja czuprynka piękna się stała
  A może te Seboradin kosmetyki
  Takie specjalne specyfiki
  Pomóc by mi zechciały
  Włosy me zregenerowały
  Szampon i balsam to podstawa
  Lotion i maska to luksusu sprawa
  Czuprynka by blasku nabrała
  I wszystkim bym odpowiadała
  Z jakiej firmy te kosmetyki były
  Co takie cuda sprawiły

  OdpowiedzUsuń
 17. Lato nie sprzyja włosom, także i moje są suche, łamliwe, cienkie ,matowe i rozdwajające bardzo nie chcą się układać się , wcześniej farbowałam na blond i sama je zniszczyłam po wielkich kuracjach nie bardzo się odbudowały , jednym słowem moje włosy są martwe . Podcinanie nic nie daje więc sądze iż tylko wasz cudowny środek może je uleczyć chociaż w większym stopniu

  OdpowiedzUsuń
 18. Moje włosy w tym roku co prawda nie brały kąpieli słonecznych, nie opalały się na słońcu i nie biły się z wiatrem, ponieważ wakacje spędziłam w przysłowiowych „czterech ścianach”. Kupiłam pierwsze mieszkanko i nasze piękne, słoneczne lato poświęciłam remontowi - kułam tynki, zdzierałam tapety, burzyłam ścianki i stawiałam nowe – wykonywałam wszelkie prace budowlane... I tak moje włosy po tej całej budowlance :D, stały się matowe, szorstkie i straciły blask, a wszystko to za sprawą wszechogarniającego kurzu i pyłu. Przeciągi panujące w domku wzmożyły ich wypadanie i ogólnie straciłam na urodzie przez ten remont! :D Co gorsza, mam wrażenie, że moja skóra głowy stała się podrażniona i często się po niej drapię... i bardzo ciężko mi powrócić do stanu sprzed remontu. Chciałabym je wzmocnić po tym ciężkim dla nich okresie, zahamować wypadanie i odżywić porządnym produktem do włosów. Dajcie zaznać odrobiny luksusu! :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Dlaczego ja ? Bo włosy są częścią mojego życia, a pasją do dbania o nie zaraziła mnie mama, na której wsparcie zawsze mogę liczyć , nawet jeśli moje pomysły są szalone. A tam gdzie szczypta słońca, garść stokrotek, podmuch wiatru, kilometry tras, tysiące przygód, szum morza, dźwięki natury...miliony wspomnień do zapamiętania...lato za oknem, lato w sercu….lato z przesuszonymi słońcem włosami! Marzę by cieszyć się latem, mieć nawilżone włosy i otulać się kosmetykami najlepszej marki. Ten kto choć raz je miał, wie jak ważne SA super kosmetyki! Potrzebuje zastrzyku pozytywnej energii dlatego…ja :)

  OdpowiedzUsuń